Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

To ηλεκτρονικό κατάστημα "www.somasleep.gr" αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας με την επωνυμία ‘’SOMA SLEEP’’ που εδρεύει στην Αθήνα (Υμμητού 151, ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών, ΑΦΜ:997943406). Με την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο στη διεύθυνση http://somasleep.gr,συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους  τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.somasleep.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα για πού θα λαμβάνονται εν γνώση σας με την επίσκεψη στην ιστότοπο μας με σκοπό την υποστήριξη την προώθηση  και την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα.